Powrót do góry
Powrót do strony poprzedniej.


Przypisy

1. Wiktor J. Mikusiński - Optymista z ZZFMO (pseud.) Wspomnienie na święto milicji, „Przegląd”, Pismo Wydawnictwa im. Konstytucji 3 Maja, nr 10, wojenny, październik 1982.

2. Więcej o ruchu reformatorsko - związkowym funkcjonariuszy MO w: W.J. Mikusiński Po prostu zwolniono z pracy, „Tygodnik Solidarność” 1981, nr 34, Prekursorzy związkowców policyjnych, „Gazeta Policyjna” 1997, nr 23-25, Korzenie reformy w Dziesięć lat reformy policji, Kraków 2001, Milicjant w opozycji ”Karta” nr 35, „Solidarność” a ruch związkowy funkcjonariuszy MO w l981 r., „Więź” 2005, nr 12, Być milicjantem w PRL (codzienność widziana od środka), w: Życie codzienne w PRL (1956–1980), red. G. Miernik, S. Piątkowski, Radom 2006; Ruch reformatorsko-związkowy funkcjonariuszy MO w 1981 r. w garnizonach na terenie dzisiejszego województwa śląskiego (Katowice, Bielsko - Biała, Częstochowa) Warszawa, czerwiec 2011, inne publikacje zob. www.sfmo.ovh.org. Dane liczbowe pochodzą z przeliczenia przez autora podpisów na listach z poparciem dla ZZFMO, uzupełnionych o dane z dokumentów informujących o zebranych podpisach, archiwa IPN, Archiwum Sejmu i zbiory autora.

3. Kaseta magnetofonowa z nagraniem, zbiory autora.

4, Wnioski złożone 10.06. 1981 r., 29.06. 1981 r. i 27.07.1981 r., archiwum Sądu Wojewódzkiego w Warszawie, kopie i ulotki w zbiorach autora.

5. S. Kopka, b. funkcjonariusz SB, był pracownikiem ZG NSZZ Policjantów, który wydał tę publikację i odmówił opublikowania w swym organie prasowym mojej recenzji. Można się z nią zapoznać na stronie www.sfmo.ovh.org.

6. Telefonogram z 2.06.81. z tekstem komunikatu, rozesłany do jednostek MO woj. łódzkiego, zbiory autora, oraz IPN MSW II 107/848, IPN MSW II 9202.

7. Uchwała i relacje uczestników, w tym st. sierż. Tadeusza Pabińskiego, który zgłosił postulat utworzenia związku, w zbiorach autora, szyfrogramy komendanta wojewódzkiego do MSW, IPN MSW II 107/848.<

8. Rękopis Sierańskiego, bez tytułu, k.4, relacje 6 funkcjonariuszy Batalionu, zbiory autora, Notatka informacyjna z 27.05.1981 r. płk J. Laskowskiego, dowódcy Batalionu Patrolowego, IPN MSW II 107/848.

9. Rękopis I. Sierańskiego z datą 12 marca 2006 r., autor otrzymał go od S. Piekuta.

10. Notatka informacyjna, op.cit.

11. Oświadczenie TOKZ NSZZ FMO złożone wobec przedstawicieli MSW w dniu dzisiejszym, z adnotacją dyr. Biura Kadr MSW, IPN MSW II 107/848.

12. Komunikat nr 5